Zalety outsourcingu usług inwentaryzacyjnych

Z outsourcingu usług inwentaryzacyjnych płynie szereg korzyści bezpośrednio przekładających się na działalność Klienta oraz na przebieg samej inwentaryzacji. Zalety wynikające z outsourcingu można podzielić na: związane z zasobami ludzkimi, jakością i wiarygodnością wykonanych usług oraz ograniczeniem wydatków i oszczędnościami.

Outsourcing usług inwentaryzacyjnych:

Zasoby
ludzkie

 • Daje możliwość skoncentrowania się na sprzedaży – podstawowym celu kierownika i pracowników sklepu.
 • Uwalnia personel od wykonywania nielubianego obowiązku, a tym samym wpływa pozytywnie na motywację i wydajność pracy.
 • Wzbogaca system kontroli i oceny pracowników oraz kadry menadżerskiej.
 • Daje duże możliwości elastycznego ustalania harmonogramu sesji inwentaryzacyjnej oraz reagowania na nieprzewidziane sytuacje takie jak np. zmiana kadry kierowniczej.
 • Odciąża różne działy firmy np. rekrutacji lub IT.

Jakość i
wiarygodność

 • Zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o nasze doświadczenie oraz specjalizację.
 • Dostarcza usługi świadczone przez specjalistów, którzy lubią swoją pracę i ciągle doskonalą proces inwentaryzacji.
 • Zapewnia fachowe doradztwo zewnętrznych ekspertów, którzy nie stoją ani po stronie centrali, ani oddziału.
 • Dostarcza niezależny raport z każdej inwentaryzacji oraz całej sesji.
 • Pozwala maksymalnie skrócić czas trwania samej inwentaryzacji oraz sesji obejmującej wszystkie sklepy.
 • Prowadzi do uproszczenia procedur inwentaryzacji i jej rozliczenia.
 • Dostarcza porównywalną metodologię pracy we wszystkich jednostkach.

Oszczędność

 • Pozwala ograniczyć koszty przestojów w handlu i utraconych klientów.
 • Pozwala na obniżenie kosztów zatrudnienia i nadgodzin.
 • Zmniejsza wydatki związane z utrzymaniem bazy technicznej, w szczególności z serwisowaniem skanerów i aktualizacją oprogramowania.
 • Zapewnia łatwą kontrolę wydatków związanych z inwentaryzacją.
 • Pozwala prowadzić rozliczenia księgowe korzystnie wpływające na bilans działalności operacyjnej.
 • Obniża koszty pośrednie inwentaryzacji związane z nieprawidłowym jej wykonaniem i błędami liczenia.

Czego szukasz?

prowadzonej w całości przez zewnętrznych pracowników z Remanent Polska

dzięki wspólnej pracy własnego personelu oraz pracowników z Remanent
                                Polska

dzięki pracy własnych pracowników pod nadzorem Kierownika inwentaryzacji