Inwentaryzacje

Cele inwentaryzacji

Techniczna i organizacyjna niedoskonałość systemów ewidencyjnych, ludzka omylność, właściwości fizykochemiczne niektórych materiałów, czy też, celowe działania pewnych osób mogą sprawić, że stany wynikające z ewidencji księgowych będą odbiegały od stanu rzeczywistego.

Głównym celem inwentaryzacjidrogą spisu z natury jest więc skonfrontowanie danych ewidencyjnych z rzeczywistością i ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ale też pośrednio:

  • ocena przydatności posiadanych składników,
  • ocena kompetencji i solidności osób, których pieczy powierzono mienie jednostki,
  • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im majątek.

Inwentaryzacja powinna być też wykorzystana do zweryfikowania poprawności działania szeroko pojętego systemu kontroli wewnętrznej.

Inwentaryzacja (spis z natury) - kiedy warto, a nawet trzeba ją przeprowadzić?

Inwentaryzacja roczna

Ustawa o rachunkowości nałożyła na podmioty gospodarcze, stosujące przepisy ustawy, obowiązek przeprowadzenia okresowo spisu z natury składników majątku. Dlatego przynajmniej raz w roku należy wywiązać się z tego obowiązku i dokonać inwentaryzacji. Inwentaryzacja końcowa, czyli ostateczny spis z natury, powinien być przeprowadzony na ostatni dzień roku obrotowego.

Inwentaryzacja poprzedzająca otwarcie sklepu

Otwierają Państwo nowy sklep? Warto zadbać o przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury, która dostarczy dokładnych informacji o ilości otrzymanego towaru oraz pozwoli sprawdzić rzetelność dostaw.

Inwentaryzacja poprzedzająca likwidację sklepu

Sklep zostaje zlikwidowany? Najwyższy czas dokonać końcowego bilansu!W tym celu proponujemy klientom finalny spis z natury, który przeprowadzamy szybko, sprawnie i terminowo.

W tym celu
proponujemy klientom finalny spis z natury, który przeprowadzamy szybko, sprawnie i 
terminowo.
Inwentaryzacja (spis z natury) przed zmianą stanowiska kierownika sklepu

Ewidencja towaru przed zmianami personalnymi w sklepie pozwala na ocenę pracy ustępującego ze stanowiska kierownika oraz na ewentualne rozliczenie go po stwierdzeniu zawinionych niedoborów. Nowemu zwierzchnikowi daje solidne bazy do pracy w postaci faktycznych stanów towaru.

Inwentaryzacja po przeprowadzonym remoncie

W trakcie każdych prac remontowo-budowlanych istnieje konieczność przeniesienia towaru w inne miejsce. Transportowanie, przekładanie, pakowanie, rozpakowywanie artykułów może być przyczyną powstania niezgodności w stanach magazynowych. Zanim otworzą więc Państwo znowu sklep, warto sprawdzić te stany - w tym celu niezbędna jest inwentaryzacja, czyli dokładny spis z natury.

Inwentaryzacja po zakończeniu wyprzedaży

Koniec wyprzedaży – początek nowego sezonu – czas na bilans!

Inwentaryzacja w celu sprawdzenia wszelkiego rodzaju braków i niezgodności

Techniczna i organizacyjna niedoskonałość systemów ewidencyjnych, ludzka omylność, właściwości fizykochemiczne niektórych materiałów czy też, niekiedy, celowe działania pewnych osób mogą sprawić, że stany wynikające z ewidencji księgowych będą odbiegały od stanu rzeczywistego. Aby dokładnie sprawdzić te różnice – jakich artykułów dokładnie brakuje i w jakiej ilości, warto pomyśleć o dokonaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Czego szukasz?

prowadzonej w całości przez zewnętrznych pracowników z Remanent Polska

dzięki wspólnej pracy własnego personelu oraz pracowników z Remanent
                                Polska

dzięki pracy własnych pracowników pod nadzorem Kierownika inwentaryzacji