Formuły inwenteryzacji

Proponujemy przeprowadzenie inwentaryzacji w jednej z trzech dostępnych formuł dostosowanych do potrzeb Klientów. Każda posiada odrębnie wypracowaną metodologię pracy i określone procedury. Poszczególne formuły różnią się głównie zaangażowaniem personelu Klienta i pracowników Remanent Polska w przebieg inwentaryzacji. Tym samym realizują odrębne cele Klientów, związane bezpośrednio z inwentaryzacją, jak również cele dodatkowe.

Rys.: Ogólny schemat przebiegu inwentaryzacji

Niezależnie od wybranej formuły zapewniamy profesjonalny sprzęt niezbędny w procesie inwentaryzacji. Każdą inwentaryzację przeprowadzamy w wyznaczonym miejscu i czasie określonym w umowie. Na zakończenie pracy, dostarczamy precyzyjny raport z wykonanej usługi.

 

FORMUŁA COMPLET

W ramach Formuły Complet inwentaryzacja jest w całości przeprowadzana przez wykwalifikowanych pracowników Remanent Polska. Ze strony Klienta udział bierze jedynie kierownik sklepu lub osoba przez niego wyznaczona.

Czytaj więcej

 

FORMUŁA MIXTE

Formuła Mixte angażuje zarówno pracowników sklepu jak i wykwalifikowanych pracowników Remanent Polska.

Czytaj więcej

 

FORMUŁA PARTNER

W przypadku formuły Partner inwentaryzację przeprowadzają pracownicy sklepu, a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwa kierownik inwentaryzacji.

Czytaj więcej


Mimo konkretnie zdefiniowanych usług, nasza oferta jest jednocześnie bardzo elastyczna. Jesteśmy w stanie zmodyfikować świadczone usługi tak, by odpowiedzieć nawet na unikalne oczekiwania Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Remanent Polska. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania – także wówczas, gdy plany wdrożenia nowych rozwiązań są w Państwa firmie odległą perspektywą lub chcą Państwo tylko porównać obecnie stosowane rozwiązania z proponowanymi przez naszą firmę.

Czego szukasz?

prowadzonej w całości przez zewnętrznych pracowników z Remanent Polska

dzięki wspólnej pracy własnego personelu oraz pracowników z Remanent
                                Polska

dzięki pracy własnych pracowników pod nadzorem Kierownika inwentaryzacji