FORMUŁA MIXTE

inwentaryzacja  magazynu
Formuła Mixte angażuje zarówno pracowników sklepu jak i wykwalifikowanych pracowników Remanent Polska.
Polecamy Formułę Mixte, gdy:
  • wynagrodzenie pracowników zależy od wyników inwentaryzacji,
  • zaangażowanie pracowników w inwentaryzację nie koliduje z tworzeniem grafiku pracy.

inwentaryzacja towarów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz inne formuły:

Czego szukasz?

prowadzonej w całości przez zewnętrznych pracowników z Remanent Polska

dzięki wspólnej pracy własnego personelu oraz pracowników z Remanent
                                Polska

dzięki pracy własnych pracowników pod nadzorem Kierownika inwentaryzacji