Częstotliwość radiowa

Korzyści płynące z wykorzystania częstotliwości radiowej w trakcie inwentaryzacji są widoczne już od samego początku ewidencji zasobόw.

Inwentaryzacje niezawodne:
  • transmisja danych odbywa się tylko dla stref, które  zostały już ukończone i skontrolowane,
  • kontrola odbywa się na bieżąco podczas procesu ewidencji,
  • personel odpowiedzialny za nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji, wyposażony w przenośne terminale może w prosty i szybki sposób kontrolować strefy już zewidencjonowane.

 

Coraz krótszy czas trwania inwentaryzacji dzięki równoczesnemu przekazywaniu danych z wielu terminali:
  • transmisja danych odbywa się bezpośrednio ze stref zewidencjonowanych zaraz po zakończeniu ich skanowania,
  • częstotliwość radiowa pozwala na przekazywanie danych równocześnie ze 100 przenośnych terminali,
  • rozmieszczenie ekip pracujących w trakcie inwentaryzacji zależy od stopnia zaawansowania pracy w poszczególnych sektorach i jest na bieżąco nadzorowane i modyfikowane.

 

Duża produktywność:
  • ekipy pracujące przy inwentaryzacji nie tracą czasu na ciągłe przemieszczanie się w kierunku jednostki centralnej, ale koncentrują się na pracy w sektorach – przyrost produktywności jest wprost proporcjonalny do ewidencjonowanej powierzchni.

 

Bieżąca kontrola i bezpieczeństwo:
  • dane, które zostały przesłane już do jednostki centralnej, ze względów bezpieczeństwa, zostają zapisane także w pamięci terminali
  • bieżąca kontrola postępu prac inwentaryzacyjnych pozwala na stałe nadzorowanie oraz wydajne zarządzanie personelem

 

Pojemność danych do 1 000 000 referencji:
  • sprzęt wyposażony w pamięć 8 MB i wydajny procesor pozwalają na zapamiętanie do 1.000.000 referencji.


Warto wiedzieć, że aby zoptymalizować inwentaryzację oraz móc zarządzać niezidentyfikowanymi kodami kreskowymi, ważne jest, aby wszystkie referencje zostały wcześniej wprowadzone do pamięci terminali przenośnych.

Czego szukasz?

prowadzonej w całości przez zewnętrznych pracowników z Remanent Polska

dzięki wspólnej pracy własnego personelu oraz pracowników z Remanent
                                Polska

dzięki pracy własnych pracowników pod nadzorem Kierownika inwentaryzacji