Bezpieczeństwo, kontrole

Kontrole odgrywają kluczową rolę w procesie inwentaryzacji. Stosujemy dwustopniowy zakres kontroli, realizowany przez Remanent Polska oraz przez pracowników firmy Klienta. Kontrole przeprowadza się na bieżąco w strefach, w których skanowanie kodów kreskowych zostało zakończone. Niektóre rodzaje kontroli można przeprowadzić dopiero pod koniec inwentaryzacji. Wypracowane procedury gwarantują prawidłowy przebieg pracy. Wpływają również na wiarygodność i rzetelność przeprowadzonych kontroli, a także samej inwentaryzacji.


Kontrole Remanent Polska

Podczas skanowania

Kontrola strefy. Weryfikuje czy ilość zeskanowanych kodów jest zgodna z ilością sztuk w danej strefie.
Kontrola zgodności skanowanych kodów z bazą Klienta. Polega na sprawdzeniu czy podczas skanowania nie został wczytany niewłaściwy kod z etykiety, którym Klient nie posługuje się przy ewidencji towaru.  Wprowadzenie bazy referencji  stosowanych przy identyfikacji produktu do skanerów eliminuje możliwość zeskanowania niewłaściwego kodu z etykiety.
Kontrola wielokrotności kodu. W oprogramowaniu skanerów można założyć odpowiedni „filtr”, który zapobiega zeskanowaniu wielokrotnie tego samego kodu pod rząd. Można ustalić dowolną wartość dozwolonego limitu dla produktów z jednakowym kodem. Ma to na celu wyeliminowanie świadomego fałszowania w trakcie skanowania.

Przy zamknięciu inwentaryzacji

Kontrola pominięcia strefy. Każda wydzielona strefa przed rozpoczęciem inwentaryzacji zostaje oznaczona, a dane jej dotyczące wprowadzone do komputera. Pod koniec inwentaryzacji  następuje weryfikacja czy wszystkie wyznaczone strefy zostały zeskanowane. Bez zeskanowania wszystkich stref nie ma możliwości zamknięcia inwentaryzacji w programie.

Kontrola zdublowania strefy. Polega na sprawdzeniu czy wszystkie strefy zostały zeskanowane jednokrotnie. Informacje o tym są sprawdzane automatycznie. Gdy program komputerowy wykryje, że otrzymał dane z określonej strefy więcej niż raz, pojawia się ostrzeżenie o zdublowaniu strefy.


Kontrola audytowa Klienta

Zgodność ilościowa

Kontrola ilościowa. Przeprowadzana za pomocą skanerów audytowych przez pracowników Klienta. Weryfikacji podlega zgodność ilości zeskanowanych sztuk w danej strefie ze stanem rzeczywistym.

Zgodność jakościowa

Kontrola jakościowa. Wykonywana poprzez sprawdzenie poprawności zeskanowania poszczególnych kodów produktów z danymi rzeczywistymi. Kierownik inwentaryzacji może udostępnić wydruk danych dotyczących wybranych stref.

Czego szukasz?

prowadzonej w całości przez zewnętrznych pracowników z Remanent Polska

dzięki wspólnej pracy własnego personelu oraz pracowników z Remanent
                                Polska

dzięki pracy własnych pracowników pod nadzorem Kierownika inwentaryzacji